ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Πώς λειτουργεί

Ιδιώτες

Οι ιδιώτες εγγράφονται στο DONORwiz συμπληρώνοντας (εάν το επιθυμούν) το προφίλ τους με στοιχεία όπως δεξιότητες, ενδιφέροντα, επαγγελματική εμπειρία κα. Έτσι, έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις δράσεις και της ανάγκες όλων των οργανώσεων ή επιλεκτικά από συγκερκιμένες οργανώσεις με βάση το προφίλ τους.

Το DONORwiz παρέχει στους δυνητικούς εθελοντές-δωρητές τον πιο εύκολο και προσιτό τρόπο να προσφέρουν σε 3 επίπεδα: Χρηματικές Δωρεές, Εθελεοντική Εργασία και Προσφορά σε Είδη. Κάθε μορφής δωρεά μπορεί να συνοδευτεί από ηθική (ευχαριστήρια, wall)  ή/και υλική επιβράβευση (e-coupons, προσφορές εταιριών κα).

Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, Φορείς & Σκοποί

Κάθε οργάνωση ή σκοπός, που πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, μπορεί να εγγραφεί στο DONORwiz και με βάση το αντικείμενο/περιοχή της δράσης της, να καταγράφει τις δράσεις της και να αναζητά χρηματικές δωρεές, εθελοντές και προσφορές ειδών για να καλύψει τις ανάγκες της. Παράλληλα, μπορεί να «ανεβάζει» δράσεις για τις οποίες αναζητά χορηγίες ή δωρεές από εταιρίες.

Εταιρίες

Για τις εταιρίες το DONORwiz είναι ο πιο απλός και αποδοτικός τρόπος για να ενημερώνονται άμεσα για τις δράσεις που τους ενδιαφέρουν, όπως δράσεις για το περιβάλλον, την υγεία, τα παδιά κα. Μέσα από την πλατφόρμα οι εταιρίες μπορούν να «υιοθετήσουν» την οργάνωση που επιθυμούν να στηρίξουν, καλύπτοντας το ετήσιο κόστος συμμετοχής της στο DONORwiz.

Κάθε δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προβάλλεται άμεσα, ενώ υπάρχει και η επιπλέον δυνατότητα υλοποίησης καμπάνιας προβολής και προσέλκυσης εθελοντών που θα ενισχύσει τις δράσεις.

Συνδεθείτε