ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
«Είναι Σημαντικό να Προσφέρεις»

«Είναι Σημαντικό να Προσφέρεις»

Μια πρωτοβουλία της Ένωσης που υλοποιείται σε συνεργασία με τα Κοινωνικά Παντοπωλεία Αθήνας,...

 

Δεν υπάρχουν συζητήσεις yet.

Δωρεά Εθελοντική εργασία
  • Το πρόγραμμα «Είναι σημαντικό να προσφέρεις» ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2013 με πρωτοβουλία της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και υλοποιείται σε συνεργασία με τα Κοινωνικά Παντοπωλεία Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης της Μαρινόπουλος Α.Ε.Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν δημιουργηθεί 2 κάρτες αξίας €5, €20 με την ειδική σήμανση «Είναι σημαντικό να προσφέρεις».Οι κάρτες διατίθενται στα καταστήματα Carrefour, Carrefour Express, Carrefour Μαρινόπουλος και τα καταστήματα Public σε όλη την Ελλάδα, με δυνατότητα ένταξης και άλλων σημείων πώλησης στο πρόγραμμα μελλοντικά!Τα χρήματα από την αγορά των καρτών διατίθενται εξολοκλήρου στους δικαιούχους του προγράμματος (100%), χάρη στην υποστήριξη των χορηγών και συνεργατών μας.Β) Σκοπός:Το πρόγραμμα «Είναι σημαντικό να προσφέρεις» αποσκοπεί στη βοήθεια άπορων οικογενειών, με στόχο:να ελαφρύνει τον ήδη επιβαρυμένο οικογενειακό προϋπολογισμό άπορων οικογενειών που απευθύνονται στους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται  η Ένωση για βοήθεια.να τους βοηθήσει μακροπρόθεσμα να ανακάμψουν από το σοκ της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού, διαφυλάσσοντας την αξιοπρέπειά τουςνα ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη καινα διασφαλίσει τη διαφάνεια στις διαδικασίες που ακολουθούνται για την παροχή σίτισης σε άπορες οικογένειες  καθώς οι οικογένειες που εντάσσουμε στο πρόγραμμα δε συμμετέχουν και σε άλλα προγράμματα.Γ) Κριτήρια ένταξης δικαιούχων:Κριτήρια υπαγωγής οικογένειας στο Πρόγραμμα.Εισόδημα: Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις € 6.000.Οικογενειακή κατάσταση: Βασική προϋπόθεση υπαγωγής στο Πρόγραμμα είναι να υπάρχουν ανήλικα τέκνα.Θα συνεκτιμώνται επίσης οι συνθήκες στέγασης της οικογένειας.Τα νοικοκυριά δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα σίτισης/προμήθειας προϊόντων που διοργανώνουν άλλοι φορείς (π.χ. Δήμοι κ.λ.π.).Τα νοικοκυριά επιλέγονται αποκλειστικά από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί»  έπειτα από έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών σε συνεργασία με φορείς παιδικής προστασίας.Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κοινωνική υπηρεσία της Ένωσης στο +30 210 74 82 690 ή στο socialservice@mazigiatopaidi.gr
  • Κατηγορία
    General
  • Δημιουργήθηκε
    Τρίτη, 07 Ιουλίου 2015
  • Διαχειριστής δράσης
    Μαζί για το Παιδί
Powered by JomSocial