ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Προσωπικά Δεδομένα

To DONORwiz.com δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτων  και δεν διανέμει σε κανένα τρίτο πρόσωπο, οργανισμό, ή εταιρία οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τους χρήστες και επισκέπτες του.
Οποιοσδήποτε χρήστης/επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας  χωρίς να δώσει κάποια προσωπική πληροφορία. Μόνο κατά την εκτέλεση μιας δωρεάς σε χρήμα χρόνο ή είδος  το DONORwiz.com, ζητάει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ολοκλήρωσή της.  Συγκεκριμένα για τη διευκόλυνση του επισκέπτη κατά την παραγγελία ζητείται η δημιουργία ενός λογαριασμού. Τα μοναδικά αναγκαία στοιχεία για τη δημιουργία του λογαριασμού είναι το όνομα χρήστη και μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του επισκέπτη. Κατά την ολοκλήρωση μιας δωρεάς (ανάλογα του τύπου της δωρεάς)  ζητούνται τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του νόμιμου παραστατικού (Ονοματεπώνυμο επισκέπτη, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο). Σε περίπτωση επιλογής τιμολογίου ως παραστατικού, είναι αναγκαία επίσης η επωνυμία του νομικού προσώπου, το Α.Φ.Μ και η ΔΟΥ.

Τα δεδομένα αυτά παρέχονται και στον οργανισμό/σκοπό που έχει επιλεγεί ως αποδέκτης της δωρεάς για την άμεση έκδοση απόδειξης δωρεάς ή και την απευθείας επαφή για περιπτώσεις δωρεάς σε χρόνο ή σε χρήμα.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από το DONORwiz.com  διέπονται από το Διεθνές Ευρωπαϊκό Δίκαιο αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), το Ελληνικό Δίκαιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997 με την προσθήκη των Π.Δ 207/1998 & 79/2000 και άρθρου 8 του Ν. 2819/20000) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Για λόγους προστασίας, δεν αποθηκεύονται κρίσιμα προσωπικά δεδομένα της πιστωτικής κάρτας του επισκέπτη (αριθμός πιστωτικής κάρτας, αριθμός cvv2/cvc2, ημερομηνία λήξης).

Cookies

Για την απρόσκοπτη λειτουργία και διευκόλυνσή σας, η δυναμική ιστοσελίδα DONORwiz.com  χρησιμοποιεί cookies για την άνετη πλοήγηση και τη λειτουργία των υπηρεσιών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, με αλφαριθμητικό περιεχόμενο, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του επισκέπτη. Χωρίς τη χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας θα ήταν αδύνατη η απρόσκοπτη πλοήγηση στο DONORwiz.com καθώς για λόγους ταυτοποίησης θα έπρεπε σε κάθε σελίδα να εισάγετε το username και το password σας.

Υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης των cookies από τον browser σας. Πρέπει να έχετε υπόψη όμως ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου και τυχόν απενεργοποίησή τους θα καταστήσει την πλοήγηση και χρησιμοποίηση των υπηρεσιών μας δυσχερή.

Συνδεθείτε